Đèn Hollow Catot rỗng đơn nguyên tố

Giá: Liên hệ

Mô tả

  • Chuẩn chui đèn: 1 ½ inch
  • Cho phù hợp lên đến 70 nguyên tố kim loại khác nhau
  • Dòng vận hành thấp
  • Tuổi thọ >5000 mA giờ
  • Thiết kế cho sử dụng hệ thống chỉnh nền đảo chiều SR
Single Element Lamps
STT Đèn Catot rỗng cho nguyên tố Mã code
1 Aluminium. Al. HCLAL4101V
2 Antimony. Sb. HCLSB4102V
3 Arsenic. As. HCLAS4103V
4 Barium. Ba HCLBA4104V
5 Beryllium. Be. HCLBE4105V
6 Bismuth. Bi. HCLBI4106V
7 Boron. B. HCLB4107V
8 Cadmium. Cd. HCLCD4108V
9 Caesium. Cs. HCLCS4109V
10 Calcium. Ca. HCLCA4110V
11 Cerium. Ce. HCLCE4111V
12 Chromium. Cr. HCLCR4112V
13 Cobalt. Co. HCLCO4113V
14 Copper. Cu. HCLCU4114V
15 Dysprosium. Dy. HCLDY4115V
16 Erbium. Er. N/A
17 Europium. Eu. HCLEU4117V
18 Gadolinium. Gd. HCLGD4118V
19 Gallium. Ga. HCLGA4119V
20 Germanium. Ge. HCLGE4120V
21 Gold. Au. HCLAU4121V
22 Hafnium. Hf. N/A
23 Holmium. Ho. N/A
24 Hydrogen (deutm). N/A
25 Indium. In. HCLIN4125V
26 Iridium. Ir. HCLIR4126V
27 Iron. Fe. HCLFE4127V
28 Lanthanum. La. HCLLA4128V
29 Lead. Pb. HCLPB4129V
30 Lithium. Li. HCLLI4130V
31 Lutetium. Lu. HCLLU4131V
32 Magnesium. Mg. HCLMG4132V
33 Manganese. Mn. HCLMN4133V
34 Mercury. Hg. HCLHG4134V
35 Molybdenum. Mo. HCLMO4135V
36 Neodymium. Nd. HCLND4136V
37 Nickel. Ni. HCLNI4137V
38 Niobium. Nb. HCLNB4138V
39 Osmium. Os HCLOS4139V
40 Palladium. Pd HCLPD4140V
41 Phosphorous. P. N/A
42 Platinum. Pt. HCLPT4142V
43 Potassium. K HCLK4143V
44 Praesodimium. Pr N/A
45 Rhenium. Re. HCLRE4145V
46 Rhodium. Rh. HCLRH4146V
47 Rubidium. Rb. HCLRB4147V
48 Ruthenium. Ru. N/A
49 Samarium. Sm. HCLSM4149V
50 Scandium. Sc. N/A
51 Selenium. Se. HCLSE4151V
52 Silicon. Si. HCLSI4152V
53 Silver. Ag. HCLAG4153V
54 Sodium. Na. HCLNA4154V
55 Strontium. Sr. HCLSR4155V
56 Tantalum. Ta. HCLTA4156V
57 Tellurium. Te. HCLTE4157V
58 Terbium. Tb. N/A
59 Thallium. TI. HCLTI4159V
60 Thorium. Th.  pure Th. N/A
61 Thullium. Tm. N/A
62 Tin. Sn. HCLSN4162V
63 Titanium. Ti. HCLTI4163V
64 Tungsten. W. HCLW4164V
65 Uranium. U. N/A
66 Vanadium. V. HCLV4166V
67 Ytterbium. Yb. HCLYB4167V
68 Yttrium. Y. HCLY4168V
69 Zinc. Zn. HCLZN4169V
70 Zirconium. Zr. HCLZR4170V

 

Thông tin bổ sung

TÍNH NĂNG - ỨNG DỤNG

Phụ kiện

NHÀ SẢN XUẤT

PG Instrument – Anh

XUẤT XỨ

Anh