Liên hệ

VIỆT NGUYỄN TECHNOLOGY SERVICE TRADING Co.,LTD

211/10/1 Vinh Vien Str., 4th Ward , Dist. 10, Ho Chi Minh City

VPGD: 39 Tan Thoi Nhat 01 Str., Tan Thoi Nhat Ward, Dist. 12, Ho Chi Minh City

(08) 66 570 570   –    (08) 35 951 053

https://vietnguyenstore.com   –    info@vietnguyenstore.com