Việt Nguyễn bàn giao Hệ thống máy sắc ký khí khối phổ GC/MS SCION cho khách hàng môi trường Hà Nội

Đầu năm 2021, Việt Nguyễn bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Hệ thống máy sắc ký khí khối phổ GC/MS SCION cho khách hàng môi trường Hà Nội, thông tin cụ thể:   Hệ thống sắc ký khí khối phổ GC/MS Model: Scion 456-GC Hãng sản xuất: SCION Instruments –  Continue reading


Việt Nguyễn bàn giao máy sắc ký khí tinh khiết và dải hấp nhiệt tự động

Việt Nguyễn bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Máy sắc ký khí GC Scion và Dải hấp nhiệt tự động CDS cho khách hàng, một vài hình ảnh xin gửi đến khách hàng: Tham khảo thêm: 1. Hệ thống máy sắc ký khí phân tích tinh khiết khí (hệ chuyên Continue reading