Việt Nguyễn bàn giao Máy rửa dụng cụ SMEG GW1160 cho khách hàng Dược TP. HCM

  Việt Nguyễn bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm SMEG – Ý cho khách hàng ngành Dược tại TP. HCM, model bàn giao:   Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm (rửa – tiệt trùng và ngưng tụ) – 150 lít GW1160 series Model: GW1160 Continue reading


Việt Nguyễn bàn giao Máy rửa dụng cụ SMEG cho khách hàng thực phẩm HCM

  Việt Nguyễn bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm SMEG – Ý cho khách hàng Thực phẩm tại TP. HCM, model bàn giao:   Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm (rửa – tiệt trùng – sấy khô và ngưng tụ) – 150 lít Model: Continue reading


Việt Nguyễn bàn giao Máy rửa dụng cụ thí nghiệm/ phẫu thuật cho bệnh viện Hà Nội

  Ngày 28/12/2020, Việt Nguyễn bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành công Máy rửa dụng cụ thí nghiệm / phẫu thuật cho Bệnh Viện tại Hà Nội, model bàn giao: Máy rửa dụng cụ cửa đơn phòng thí nghiệm vô trùng/ bệnh viện Model: WD6010 M Hãng sản xuất: SMEG – Continue reading