Liên hệ

VIỆT NGUYỄN TECHNOLOGY SERVICE TRADING Co.,LTD 211/10/1 Vinh Vien Str., 4th Ward , Dist. 10, Ho Chi Minh City VPGD: 39 Tan Thoi Nhat 01 Str., Tan Thoi Nhat Ward, Dist. 12, Ho Chi Minh City (08) 66 570 570   –    (08) 35 951 053 https://vietnguyenstore.com   –    info@vietnguyenstore.com